GEOGRAFIA EUROPY;

 • Powierzchnia: 10,5 mln km2, liczba ludności 747 mln (2020 r – źródło: https://www.worldometers.info/world-population/europe-population);
 • Linia brzegowa ma długość – 38 tys. km. około 30% powierzchni to półwyspy i wyspy.
 • Niziny zajmują prawie 75% powierzchni.
 • Najwyższym punktem jest Mont Blanc (4810 m n.p.m.), najniższym – depresja na Nizinie Nadkaspijskiej (28 m p.p.m.).

 1. Położenie i granice oraz linii brzegowa kontynentu;
 • Europa jest kontynentem w całości leżącym na półkuli północnej. Przez jej zachodnie krańce przechodzi południk 0 dzieląc Europę na półkulę wschodnią i zachodnią.

Skrajne punkty Europy:

 • Północny – Przylądek Nordkyn (27°40′E, 71°08′N)
 • Południowy – Przylądek Marroquí (5°37′W, 35°58′N);
 • Zachodni – Przylądek Roca (9°30′W, 38°46′N);
 • Wschodni – ujście rzeki Bajdaraty do Morza Karskiego (68°14′E, 68°41′N);

 

 • Linia brzegowa Europy urozmaicona – bardzo dobrze rozwinięta z dużą liczbą mórz, półwyspów – 25%, wysp 7,5% i zatok. Przy stosunkowo niewielkiej powierzchni linia brzegowa Europy ma aż 38 tys. km długości (bez linii brzegowej wysp). Europę otaczają liczne morza i zatoki, należące do oceanów Arktycznego i Atlantyckiego.
 • Umowna granica lądowa między Europą a Azją wyznaczona jest od wysp Nowej Ziemi wzdłuż wschodniego podnóża Uralu, rzeką Embą – wzdłuż północnego wybrzeża Morza Kaspijskiego do ujścia kolejnej rzeki – Obniżeniem rzek Kumy i Manycza dociera do Morza Azowskiego, a następnie – do Morza Czarnego – cieśniny Bosfor i Dardanele, a dalej – przez Morze Egejskie wzdłuż zachodnich wybrzeży Turcji. Europę od Azji oddzielają cieśniny Bosfor i Dardanele, natomiast od Afryki cieśniny – Gibraltarska i Sycylijska.

 

 1. 2. Główne cechy środowiska przyrodniczego;
 2. Cechy ukształtowania powierzchni Europy;
 • Przewaga terenów nizinnych – 74% powierzchni poniżej 300 m n.p.m. Pas nizin ciągnie się od Niziny Francuskiej przez Niemiecką, Polską po Wschodnio – Europejską;
  • Najniżej położone obszary – depresja, występuje nad Morzem Kaspijskim -28 m p.p.m. w Nizinie Nadkaspijskiej;
 • Pas gór i wyżyn występuje w południowej części kontynentu europejskiego;
  • Najwyższy szczyt – Mont Blanc w Alpach – 4807 m n.p.m.
  • Inne większe łańcuchy górskie – Pireneje, Karpaty, Góry Skandynawskie, Apeniny, Góry Dynarskie, Ural;