Czechy i Słowacja

Czechy i Słowacja – porównanie;


Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji;

 


Warunki naturalne Czechy

Republika Czeska jest krajem wyżynnym i górskim – ¾ obszaru leży powyżej 300 m n.p.m. Zdecydowaną większość powierzchni zajmuje stary Masyw Czeski i jedynie wschodnie krańce zaliczają się do Karpat. Wyżyny występują w centralnej części Czech – Wyżyna Czesko‑Morawska. Wzdłuż granic zewnętrznych rozciągają się niezbyt wysokie pasma gór – Sudety, Rudawy, Las Czeski, Szumawa, Beskid Morawsko‑Śląski. Najwyższe z nich to Sudety ze Śnieżką (1602 m n.p.m.) leżącą na wspólnej z Polską granicy. Dzięki tym pasmom górskim otaczającym wnętrze kraju, Masyw Czeski ma postać rozległej kotliny. Brak rozległych nizin – najniższe obszary to doliny dużych rzek – Łaby i Morawy. Są one jednak stosunkowo wąskie i dlatego w Republice Czeskiej trudno spotkać większe obszary płaskich krajobrazów.Warunki naturalne Słowacja

 

Słowacja jest krajem górskim. Większą część powierzchni państwa zajmują Karpaty, w tym:

  • Beskidy – wzdłuż granicy z Polską i Republiką Czeską;

  • Tatry i Pieniny – wzdłuż granicy z Polską;

  • Niżne Tatry – pasmo gór wysokich w środkowej części kraju; „mniejszy brat” (2043 m n.p.m.) głównego pasma Tatr o niemal identycznej budowie geologicznej, na którą składają się głównie twarde granity i łupki krystaliczne oraz miękkie wapienie krasowe;

  • Rudawy Słowackie – pasmo gór średnich na południu kraju; w ich części zachodniej występują m.in. skały i formy wulkaniczne, np. kaldera Polana (1458 m n.p.m.) – rozległe obniżenie terenu w szczytowej części wulkanu, powstałe w wyniku zniszczenia wierzchołka przez erupcję, część wschodnią, nazywaną Słowackim Rajem, budują krasowe wapienie pełne różnorodnych form skalnych, np. dużych jaskiń.

Oprócz silnie pofałdowanych terenów górskich wzdłuż południowych granic Słowacji rozciągają się obszary płaskie. W części środkowej jest to wapienny płaskowyż zwany Krasem Słowacko‑Węgierskim. Na południowym zachodzie leży Nizina Naddunajska będąca częścią Małej Niziny Węgierskiej. Na południowym‑wschodzie położona jest Nizina Wschodniosłowacka stanowiąca część Wielkiej Niziny Węgierskiej. W sumie niziny zajmują niespełna 20% powierzchni Słowacji.  • Zarówno Czechy, jak i Słowacja dzięki swojemu górzystemu położeniu są atrakcyjnym regionem do uprawiania wędrówek górskich, wspinaczki skałkowej oraz sportów zimowych: narciarstwa i snowboardingu.
  • Dużą atrakcję przyrodniczą stanowią formy skalne, np. w Skalnym Mieście w Czechach, Słowackim i Czeskim Raju, a także liczne jaskinie krasowe, np. w Morawskim Krasie w Czechach.
  • Oprócz walorów przyrodniczych, turystów zachęcają do przyjazdu zabytki architektury oraz miejsca związane z historią Czech i Słowacji, w szczególności Hradczany w Pradze, Ceský Krumlov oraz słowackie zamki Spiski i Orawski.
  • Wiele zabytków ma wartość ogólnoświatową, o czym świadczy wpisanie ich na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Praga, Ceský Krumlov, Słowacki Kras, Lewocza, Vlkolínec to tylko wybrane przykłady.
  • Magnesem przyciągającym turystów do naszych południowych sąsiadów są także liczne baseny termalne i parki wodne oraz smaczne potrawy kuchni regionalnej.