Czechy

Warunki naturalne Czechy

Republika Czeska jest krajem wyżynnym i górskim – ¾ obszaru leży powyżej 300 m n.p.m. Zdecydowaną większość powierzchni zajmuje stary Masyw Czeski i jedynie wschodnie krańce zaliczają się do Karpat. Wyżyny występują w centralnej części Czech – Wyżyna Czesko‑Morawska. Wzdłuż granic zewnętrznych rozciągają się niezbyt wysokie pasma gór – Sudety, Rudawy, Las Czeski, Szumawa, Beskid Morawsko‑Śląski. Najwyższe z nich to Sudety ze Śnieżką (1602 m n.p.m.) leżącą na wspólnej z Polską granicy. Dzięki tym pasmom górskim otaczającym wnętrze kraju, Masyw Czeski ma postać rozległej kotliny. Brak rozległych nizin – najniższe obszary to doliny dużych rzek – Łaby i Morawy. Są one jednak stosunkowo wąskie i dlatego w Republice Czeskiej trudno spotkać większe obszary płaskich krajobrazów.


Czechy
Powierzchnia km2 78 866
Klimat umiarkowany ciepły przejściowy;
Liczba ludności w mln (2020) 10,7
Gęstość zaludnienia os/km2 139
Stolica Praga
Język urzędowy czeski
Waluta korona czeska (CZK)
PKB na osobę USD (2019) 23 494,60

Czechy to niewielki kraj leżący w środkowej części Europy: jest południowym sąsiadem Polski, nie ma dostępu do morza. Znaczną część obszaru Czech zajmują wyżyny (np. Wyżyna Czesko Morawska) i góry (np. Sudety). Praga największe miasto i stolica Czech położona jest nad rzeką Wełtawą.

 

W Czechach intensywnie odwiedzanym regionem turystycznym są Sudety, których północna część leży po polskiej stronie granicy. Jednym z najchętniej zdobywanych szczytów jest karkonoska Śnieżka (1603 m n.p.m.) – najwyższy punkt Czech.   Zimą w Sudetach na narciarzy i snowboardzistów czekają liczne, dobrze przygotowane trasy narciarskie, wyciągi i koleje linowe. Czechy są krajem bardzo chętnie odwiedzanym przez turystów z całego świata ze względu na swoje walory kulturowe. Tutaj na szczególną uwagę zasługuje Praga.
Niezwykłych wrażeń dostarcza też wizyta w położonej niedaleko dolinie Łaby, gdzie podziwiać można najwyższy w Europie Środkowej Wodospad Panczawy (148 m). Praga zamek na Hradczanach;Czytaj więcej: Czechy i Słowacja – porównanie;