Troki

Troki leżą na Pojezierzu Wileńskim, na półwyspie między jeziorami Galwe – Tataryszki – Łuka – Giełusz. Ośrodek turystyczny. Miasteczko położone 28 km od Wilna.


Troki były stolicą kraju do XIV w. Miasto jest położone pośród malowniczych jezior i lasów. Z uwagi na piękno krajobrazu i obfitość zwierzyny władcy często wybierali się w te okolice na polowania. Dawniej najważniejszą budowlą Trok był zamek. Jego wyjątkowe usytuowanie – na wyspie otoczonej wodami jeziora Galwe – miało zapewnić bezpieczeństwo i uchronić przed najeźdźcami.

Zamek na wyspie w Trokach
Zamek na wyspie w Trokach

 


Drewniane domki Karaimów w Trokach – z trzema oknami (jedno dla Boga, drugie dla Witolda, a trzecie dla domowników).

Troki, karaimskie domy

Karaimi to jedno z najstarszych plemion tureckich, a do Trok zostali sprowadzeni w XIV w. przez Księcia Witolda, który wcielił ich do swojej armii. Byli niezwykle sprawnymi i oddanymi wojskowymi i stanowili osobistą gwardię księcia.


Interaktywna mapa rejonu Trockiego