Delta rzeki Niemen

Delta rzeki Niemen u ujścia do Morza Bałtyckiego tworzona jest przez sieć koryt i kanałów rzecznych, tworzących poldery i mokradła. Ze względu na walory środowiska na obszarze tym rozwija się ekoturystyka.


 

 

 


Główną odnogą Niemna jest Atmata. Pozostałe to: Pakalne, Upaite, Skirvyte, Vorusne i inne. Pośrodku delty znajduje się największa wyspa Litwy – Ruś. Na wyspie znajduje się największa miejscowość w delcie rzeki, zamieszkana przez 2,5 tysiąca mieszkańców.

 

Delta rzeki Niemen – delta to rodzaj ujścia, w którym rzeka rozgałęzia się na wiele odnóg. Obszar ten obfituje w podmokłe, okresowo zalewane łąki i bagna, dlatego zapewnia doskonałe warunki do życia zwierzętom wodnym i błotnym. Samych tylko ptaków naliczono w regionie około 200 gatunków. Jest to prawdziwy raj dla miłośników przyrody i aktywnego wypoczynku. Ptaki i inne zwierzęta delty można podglądać ze specjalnie przygotowanych pomostów, z łodzi lub statków wycieczkowych.