Zamek w Nieświeżu

Zamek w Nieświeżu, wzniesiony na przełomie XVI i XVII wieku z inicjatywy Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, przedstawiciela jednego z najważniejszych rodów szlacheckich w Polsce i na Litwie.  Znajduje się w małym miasteczku Nieśwież, około 130 km od Mińska.

Zamek został zbudowany w 1600 roku i był wielokrotnie przebudowywany. Pałac jest kompleksem wyspiarskim, wzniesionym na wzgórzu. Otacza go woda, dzięki czemu zamek w Nieświeżu jest bardziej atrakcyjny. W przeszłości dotarcie do twierdzy było możliwe tylko przez ruchomy most. Podczas najazdów przesuwali most w górę, aby uchronić twierdzę przed wrogami. Zamek posiadał również cztery różne tajne wyjścia i stajnię. Obecnie Zamek w Nieświeżu ma trzy kondygnacje, a wieże znajdują się w narożnikach. Renowacji podjęto się w 1997 roku – obiekt trafił na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Prace zakończyły się w 2012 roku i od tego czasu można podziwiać odnowione budynki oraz ich wnętrza, które zostały przekształcone w muzeum.